เกี่ยวกับเรา

จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลามากกว่าศตวรรษ(100ปี) จนมาเป็นบริษัท พืชพันธุ์ตราสิงห์ จำกัด รวมไปถึง สิงห์1901 จำกัด ในวันนี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงคำมั่นสัญญาที่เราได้พัฒนาและก้าวไปข้าวงหน้าสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง

ด้วยวิสัยทัศน์และการทุ่มเทการทำงานอย่างเต็มที่ของคุณพงษ์ มรุธราเลิศ(ผู้ก่อตั้งบริษัท รุ่นที่2) ซึ่งเริ่มต้นธุรกิจจากการเป็นผู้นำเข้าเมล็ดพันธุ์พืช ขยายสู่ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชในบรรจุภัณฑ์ต่างๆที่ทันสมัยและเป็นที่รู้จักในปัจจุบัน

ภารกิจของบริษัทเรา คือการรักษามาตรฐานให้ดีที่สุดจากการทำงานที่ได้สะสมและพัฒนาจากรุ่นสู่รุ่นตลอดระยะเวลามากกว่าศตวรรษ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะส่งมอบ
เมล็ดพันธุ์พืชที่มีคุณภาพสูงให้กับทุกคน และพร้มที่จะเติบโตไปกับความท้าทายใหม่ๆด้วยประสบการณ์และความรู้ที่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะส่งมอบเมล็ดพันธุ์คุณภาพ องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพให้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งเสริมให้ผู้ปลูกทั่วโลกพัฒนาศักยภาพในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวรวมถึงทำให้อุตสาหกรรมการเกษตรมีความยั่งยืนในอนาคตต่อไป