asdfsad

กะหล่ำปลีแดง

กะหล่ำ

น้ำหนัก

1600-2000

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

140

วัน

ขนาด

12-15

เซนติเมตร

จุดเด่น

ใบเรียงตัวสลับซ้อนกันแน่นหลายชั้น ลักษณะหัวกลม สีแดง

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : กะหล่ำปลีแดง
ชื่อพันธุ์ : –

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%
แหล่งรวบรวม :