asdfsad

กะหล่ำปลี(คิวพิด)

กะหล่ำ

น้ำหนัก

1,400-1,600

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

100

วัน

ขนาด

-

เซนติเมตร

จุดเด่น

ลักษณะหัวกลมแบน รูปทรงกรวย

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : กะหล่ำปลี
ชื่อพันธุ์ : คิวพิด

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%
แหล่งรวบรวม :