asdfsad

กะหล่ำปลี(เบอร์มิวด้า)

กะหล่ำ

น้ำหนัก

น้ำหนักต่อหัวโดยประมาณ 2,000

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

120

วัน

ขนาด

-

เซนติเมตร

จุดเด่น

ลักษณะทรงกรวย แข็งแรง ทนโรค

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : กะหล่ำปลี
ชื่อพันธุ์ : เบอร์มิวด้า

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%