asdfsad

กะหล่ำปลี 75วัน

กะหล่ำ

น้ำหนัก

2,000-2,400

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

100

วัน

ขนาด

15-20

เซนติเมตร

จุดเด่น

ทนร้อนและทนชื้น มีรสชาติหวาน กรอบ

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : กะหล่ำปลี 75วัน
ชื่อพันธุ์ : –

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%
แหล่งรวบรวม :