asdfsad

ข้าวโพดหวาน(ซุปเปอร์สวีท)

ข้าวโพด

น้ำหนัก

น้ำหนักต่อฝักโดยประมาณ 250-280

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

65-70

วัน

ขนาด

ขนาดของฝักโดยประมาณ 4.5-5 x 17-21

เซนติเมตร

จุดเด่น

เมล็ดสีเหลือง รสชาติกรอบและหวาน

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ข้าวโพดหวาน
ชื่อพันธุ์ : ซุปเปอร์สวีท

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%