asdfsad

ข้าวโพด(เทียนดำ)

ข้าวโพด

น้ำหนัก

น้ำหนักต่อฝักโดยประมาณ 180-200

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

65-70

วัน

ขนาด

ขนาดของฝักโดยประมาณ 4.5 x 18

เซนติเมตร

จุดเด่น

เมล็ดสีม่วงเข้ม รสชาติหวานและเนื้อเหนียวนุ่ม

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ข้าวโพด
ชื่อพันธุ์ : เทียนดำ

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%