asdfsad

คื่นฉ่าย(เรืองรอง)

สมุนไพรไทย

น้ำหนัก

น้ำหนักโดยประมาณ 50-70

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

75-85

วัน

ขนาด

ความสูงโดยประมาณ 20-30

เซนติเมตร

จุดเด่น

ลำต้นและใบขนาดใหญ่ ทนต่อสภาพอากาศร้อน

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : คื่นฉ่าย
ชื่อพันธุ์ : เรืองรอง

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%