asdfsad

ถั่วฝักยาว(คลองขวาง เมล็ดขาว-แดง)

ตระกูลถั่ว

น้ำหนัก

น้ำหนักต่อต้นโดยประมาณ 120-130

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

45-50

วัน

ขนาด

ขนาดความสูงโดยประมาณ 25-30

เซนติเมตร

จุดเด่น

มีลักษณะต้นอวบใหญ่ ก้านใบเล็ก ใบกลมหน้าสีเขียวนวล มีรสชาติกรอบ

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ถั่วฝักยาว
ชื่อพันธุ์ : (คลองขวาง เมล็ดขาว-แดง)

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%