asdfsad

ถั่วฝักยาว(นิโกร)

ตระกูลถั่ว

น้ำหนัก

น้ำหนักของฝักโดยประมาณ 16

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

50-55

วัน

ขนาด

ความยาวของฝักโดยประมาณ 50-60

เซนติเมตร

จุดเด่น

แข็งแรง ฝักสีเขียวมีปลายสีม่วง รสหวานกรอบมาก

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ถั่วฝักยาว
ชื่อพันธุ์ : นิโกร

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%