asdfsad

ถั่วฝักยาว(สายสวรรค์)

ตระกูลถั่ว

น้ำหนัก

น้ำหนักของฝักโดยประมาณ 25

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

50-55

วัน

ขนาด

ความยาวของฝักโดยประมาณ 50-55

เซนติเมตร

จุดเด่น

เนื้อฝักแน่น สีเขียว ปลายฝักสีม่วง

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ถั่วฝักยาว
ชื่อพันธุ์ : สายสวรรค์

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%