asdfsad

ถั่วฝักยาว(เมล็ดขาว)

ตระกูลถั่ว

น้ำหนัก

น้ำหนักต่อต้นโดยประมาณ 190-200

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

45-50

วัน

ขนาด

ขนาดความสูงโดยประมาณ 30-40

เซนติเมตร

จุดเด่น

มีลักษณะต้นอวบใหญ่ ใบแหลมเขียวนวล ก้านใหญ่ มีรสชาติกรอบ ใบชี้ขึ้นฟ้า

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ถั่วฝักยาว
ชื่อพันธุ์ : เมล็ดขาว

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%