asdfsad

ถั่วฝักยาว(ไต้หวัน)

ตระกูลถั่ว

น้ำหนัก

น้ำหนักของฝักโดยประมาณ 24

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

50-55

วัน

ขนาด

ความยาวของฝักโดยประมาณ 50-60

เซนติเมตร

จุดเด่น

แข็งแรง ให้ผลดก สีเขียวเข้ม ฝักยาว เนื้อแน่นหวานกรอบ

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ถั่วฝักยาว
ชื่อพันธุ์ : ไต้หวัน

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%