asdfsad

น้ำเต้ายาว

น้ำเต้า

น้ำหนัก

น้ำหนักผลโดยประมาณ 1,000-1,200

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

65-70

วัน

ขนาด

ความยาวของผลโดยประมาณ 30-35

เซนติเมตร

จุดเด่น

ผิวผลเกลี้ยง เรียบ และเนียน เปลือกผลแข็งและทนทาน ผลอ่อนเป็นสีขาว

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : น้ำเต้ายาว
ชื่อพันธุ์ : –

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%