asdfsad

บวบงู

บวบ

น้ำหนัก

น้ำหนักต่อผลโดยประมาณ 60-80

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

อายุเก็บเกี่ยว 55

วัน

ขนาด

ขนาดของผลยาว 20-30

เซนติเมตร

จุดเด่น

ลักษณะ สีเขียวเข้มลายขาวแนวยาว เนื้อสีขาว รสชาติหวานกรอบ

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : บวบงู
ชื่อพันธุ์ : –

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%