asdfsad

ปวยเล้ง(มังกร)

สมุนไพรไทย

น้ำหนัก

น้ำหนักโดยประมาณ 35-40

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

35-40

วัน

ขนาด

ขนาดสูงโดยประมาณ 18-24

เซนติเมตร

จุดเด่น

ปลูกง่าย ต้านทานโรค ก้านใบยาว สีเขียวเข้ม

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ปวยเล้ง
ชื่อพันธุ์ : มังกร

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%