asdfsad

ผักกวางตุ้งดอก(ร่มฉัตร)

ผักกาดกวางตุ้ง

น้ำหนัก

น้ำหนักโดยประมาณ 180-220

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

35-45

วัน

ขนาด

ความสูงของต้นโดยประมาณ 27-32

เซนติเมตร

จุดเด่น

ปลูกง่าย ใบสีเขียวเข้ม ก้านสีเขียวอ่อน ทนต่อโรค

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ผักกวางตุ้งดอก
ชื่อพันธุ์ : ร่มฉัตร

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%