asdfsad

ผักกวางตุ้ง(ฮ่องเต้)

ผักกาดกวางตุ้ง

น้ำหนัก

น้ำหนักเฉลี่ยต่อต้น 250

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

35-40

วัน

ขนาด

โคนก้านใบใหญ่หนา 0.5-1

เซนติเมตร

จุดเด่น

ลักษณะ ก้านใบ สีเขียวอ่อนลักษณะแบนเรียงสลับกัน ใบอ่อนนุ่ม ผิวใบเรียบและฉ่ำน้ำ ใบสีเขียวปลายมนต์

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ผักกวางตุ้ง
ชื่อพันธุ์ : ฮ่องเต้

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%