asdfsad

ผักกาดหอม(คอสปารีส)

ผักสลัด

น้ำหนัก

น้ำหนักของผลอยู่ที่ประมาณ 200-250

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

45-50

วัน

ขนาด

-

เซนติเมตร

จุดเด่น

ลักษณะใบใหญ่ ปลูกง่าย รสชาติกรอบอร่อย

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ผักกาดหอม
ชื่อพันธุ์ : คอสปารีส

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%