asdfsad

ผักกาดหอม(บัตเตอร์เฮด)

ผักสลัด

น้ำหนัก

-

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

40-60

วัน

ขนาด

-

เซนติเมตร

จุดเด่น

ใบมีทรงกลม กว้างใหญ่เป็นมัน มีใบอ่อนนุ่ม สีเขียวอ่อน อวบฉ่ำน้ำ รสชาติหวานกรอบ

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ผักกาดหอม
ชื่อพันธุ์ : บัตเตอร์เฮด

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%