asdfsad

ผักกาดหอม(เมล็ดดำ)

ผักสลัด

น้ำหนัก

น้ำหนักของผลโดยประมาณ 300-400

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

40-50

วัน

ขนาด

ขนาดของลำต้นโดยประมาณ 20-25

เซนติเมตร

จุดเด่น

ก้านใหญ่ ใบใหญ่หยักหนา แข็งแรง ทนทานต่อโรค

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ผักกาดหอม
ชื่อพันธุ์ : เมล็ดดำ

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%