asdfsad

ผักกาดเขียวปลี

ผักกาดเขียว

น้ำหนัก

น้ำหนักของผลโดยประมาณ 550-650

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

51-55

วัน

ขนาด

ความสูงโดยประมาณ 30-60

เซนติเมตร

จุดเด่น

ขอบใบเรียบหรือหยักเว้าแบบขนนก มีก้านใบสีเขียวอ่อนจนถึงสีเขียวเข้ม

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ผักกาดเขียวปลี
ชื่อพันธุ์ : –

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%