asdfsad

ผักชี(งามเด่น)

ผักชี

น้ำหนัก

น้ำหนักโดยประมาณ 12

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

30

วัน

ขนาด

ลำต้นสีเขียวจะสูงประมาณ 18-30

เซนติเมตร

จุดเด่น

จะเป็นพันธุ์เบาลำต้นไม่ใหญ่ กลิ่นจะหอมกว่าพันธุ์อื่นและโตเร็ว การออกของใบจะเรียงคล้ายขนนก แต่อยู่ในรูปทรงพัด เก็บเกี่ยวได้เร็ว

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ผักชี
ชื่อพันธุ์ : งามเด่น

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%