asdfsad

ผักชีลาว

ผักชี

น้ำหนัก

น้ำหนักผลโดยประมาณ 10-12

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

33-35

วัน

ขนาด

ขนาดความสูงโดยประมาณ 25-30

เซนติเมตร

จุดเด่น

ต้นเล็กออกดอกเร็ว ลักษณะพิเศษของผักชีลาวคือจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวพันธุ์พื้นเมืองจะหอมกว่าพันธุ์ต่างประเทศ

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ผักชีลาว
ชื่อพันธุ์ : ทั่วไป

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%