asdfsad

ผักชีลาว(999)

ผักชี

น้ำหนัก

น้ำหนักผลโดยประมาณ 15-17

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

35-40

วัน

ขนาด

น้ำหนักผลโดยประมาณ 15-17

เซนติเมตร

จุดเด่น

จะมีลำต้นใหญ่กว่าพันธุ์ทั่วไป มีกลิ่นเฉพาะตัว

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ผักชีลาว
ชื่อพันธุ์ : 999

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%