asdfsad

ฟักทอง(คางคก)

ฟักทอง

น้ำหนัก

น้ำหนักต่อผลโดยประมาณ 4,000-8,000

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

85-90

วัน

ขนาด

-

เซนติเมตร

จุดเด่น

ปลูกง่าย ทนทานต่อโรคและสภาพอากาศ เนื้อด้านในสีเหลืองเข้ม

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ฟักทอง
ชื่อพันธุ์ : คางคก

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%