asdfsad

ฟักหอม

ตระกูลฟัก

น้ำหนัก

น้ำหนักต่อผล 1,800-2,200

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

60-65

วัน

ขนาด

ผลขนาด 14-16 x 12-14

เซนติเมตร

จุดเด่น

ลักษณะประจำพันธุ์ผลทรงกลมแป้น เนื้อด้านในมีสีขาวปนเขียวอ่อน ฉ่ำน้ำ มีกลิ่นหอม

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ฟักหอม
ชื่อพันธุ์ : –

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%