asdfsad

ฟักแฟง(ลิตเติ้ลไจแอ้นท์02)

F1 HYBRID

น้ำหนัก

น้ำหนักของผลโดยประมาณ 1,000-1,200

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

55-60

วัน

ขนาด

-

เซนติเมตร

จุดเด่น

ผลดกเนื้อหนา ยาวรี เขียวอ่อน

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : ฟักแฟง
ชื่อพันธุ์ : ลิตเติ้ลไจแอ้นท์02

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 95%