asdfsad

มะระจีน

มะระ

น้ำหนัก

น้ำหนักเฉลี่ยต่อผล 400-500

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

50-55

วัน

ขนาด

ลักษณะผล 6.0-6.5 x 26-30

เซนติเมตร

จุดเด่น

ลักษณะทรงยาวรี เปลือกบาง ผิวขรุขระ ผลมีสีเขียวอ่อน รสชาติขม

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : มะระจีน
ชื่อพันธุ์ : –

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%