asdfsad

มะเขือยาวเขียว

มะเขือ

น้ำหนัก

น้ำหนักของผลโดยประมาณ 180-200

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

50-53

วัน

ขนาด

ขนาดของผลโดยประมาณ 3.5 x 25-30

เซนติเมตร

จุดเด่น

ฝักยาวสีเขียวอ่อน เนื้อด้านในสีขาวกรอบ

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : มะเขือยาวเขียว
ชื่อพันธุ์ : –

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%