asdfsad

เมล่อน(เมสซี่01)

F1 HYBRID

น้ำหนัก

น้ำหนักของผลโดยประมาณ 1,300-1,500

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

75-80

วัน

ขนาด

-

เซนติเมตร

จุดเด่น

เนื้อหนา สีสวย ผิวมีเอกลักษ์เฉพาะตัว

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : เมล่อน
ชื่อพันธุ์ : เมสซี่01

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 95%