asdfsad

แตงโม(ชูก้าเบบี้)

แตงโม

น้ำหนัก

น้ำหนักของผลโดยประมาณ 3,000-7,000

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

75-80

วัน

ขนาด

-

เซนติเมตร

จุดเด่น

ลักษณะกลม เปลือกเขียวเข้ม

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : แตงโม
ชื่อพันธุ์ : ชูก้าเบบี้

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%