asdfsad

แตงโม(ซับมารีน33)

F1 HYBRID

น้ำหนัก

น้ำหนักของผลโดยประมาณ 2,500-3,500

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

68-70

วัน

ขนาด

-

เซนติเมตร

จุดเด่น

ลักษณะผิวสีเขียวเข้มออกดำ เนื้อแน่น รสชาติหวาน

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : แตงโม
ชื่อพันธุ์ : ซัพมารีน33

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 95%