asdfsad

แตงโม(ดันเต้)

F1 HYBRID

น้ำหนัก

น้ำหนักของผลโดยประมาณ 2,500-3,000

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

68-70

วัน

ขนาด

-

เซนติเมตร

จุดเด่น

เนื้อแน่นสีแดงเข้ม กรอบและหวานมาก

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : แตงโม
ชื่อพันธุ์ : ดันเต้

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 95%