asdfsad

แตงโม(มอนิ่งซัน)

F1 HYBRID

น้ำหนัก

น้ำหนักของผลโดยประมาณ 8,000-9,000

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

70-72

วัน

ขนาด

-

เซนติเมตร

จุดเด่น

เปลือกสีเขียวอ่อนถึงเข้ม รสชาติกรอบและหวานมาก

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : แตงโม
ชื่อพันธุ์ : มอนิ่งซัน

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 95%