asdfsad

แตงโม(ยาย่า)

F1 HYBRID

น้ำหนัก

น้ำหนักของผลอยู่ที่ประมาณ 2,500-3,000

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

65-68

วัน

ขนาด

-

เซนติเมตร

จุดเด่น

ผิวสีเขียวอ่อน เนื้อด้านในสีแดงเข้ม เนื้อแน่น หวานมาก

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : แตงโม
ชื่อพันธุ์ : ยาย่า

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 95%