asdfsad

แตงโม(รวมดาว)

แตงโม

น้ำหนัก

น้ำหนักของผลโดยประมาณ 3,000-5,000

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

65-70

วัน

ขนาด

-

เซนติเมตร

จุดเด่น

ลักษณะยาวรี ลายเขียวเข้ม เนื้อในแดงสด

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : แตงโม
ชื่อพันธุ์ : รวมดาว

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%