asdfsad

แตงโม(สวีท20)

F1 HYBRID

น้ำหนัก

น้ำหนักของผลอยู่ที่ประมาณ 3,500-5,000

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

68-70

วัน

ขนาด

-

เซนติเมตร

จุดเด่น

ลักษณะสีเขียวเข้มมีแถบสีดำ ผลดก เก็บเกี่ยวเร็ว เนื้อแน่น หวาน

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : แตงโม
ชื่อพันธุ์ : สวีท20

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 95%