asdfsad

แตงโม(เอ็ดเวิร์ด145)

F1 HYBRID

น้ำหนัก

น้ำหนักของผลโดยประมาณ 7,000-9,000

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

75-78

วัน

ขนาด

-

เซนติเมตร

จุดเด่น

ลักษณะทรงกลมผิวสีเขียวอ่อน ลายสวย แข็งแรง ผลผลิตสูง รสชาติหวาน

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : แตงโม
ชื่อพันธุ์ : เอ็ดเวิร์ด145

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 95%