asdfsad

แตงโม(แดงดา)

F1 HYBRID

น้ำหนัก

น้ำหนักของผลโดยประมาณ 10,000-12,000

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

78-82

วัน

ขนาด

-

เซนติเมตร

จุดเด่น

ลักษณะทรงกระบอกผิวสีเขียวมีแถบกว้างสีเขียวเข้ม รสชาติหวานฉ่ำกรอบ และทนต่อโรค

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : แตงโม
ชื่อพันธุ์ : แดงดา

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 95%