asdfsad

แตงไทยสีทองยาว

แตงไทย

น้ำหนัก

น้ำหนักต่อผลโดยประมาณ 2-3

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

65-75

วัน

ขนาด

ความยาวของผลโดยประมาณ 25-30

เซนติเมตร

จุดเด่น

ผลทรงรียาว เปลือกสีเหลืองทอง รสชาติหวานกรอบ

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : แตงไทยสีทองยาว
ชื่อพันธุ์ : –

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%