asdfsad

แมงลัก

สมุนไพรไทย

น้ำหนัก

-

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

40-45

วัน

ขนาด

ขนาดความสูงโดยประมาณ 50-80

เซนติเมตร

จุดเด่น

มีกลิ่นหอม มัดอกสีขาว เจริญเติบโตได้ดีในฤดูหนาว

วิธีปลูก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ชื่อพืช : แมงลัก
ชื่อพันธุ์ : –

เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ : 98%

อัดตราความงอกร้อยละ : 75%